Aktuality

Organizace ROMEA na přelomu října a listopadu vyplatila 94 stipendií – tolik je letos ve stipendijním programu romských studentů středních, vyšších odborných a nově také vysokých škol. Jedná se o studenty různorodých oborů z celé České republiky, kteří mají dobré studijní výsledky, ale jejich socio-ekonomická situace ohrožuje dokončení střední nebo vysoké školy nebo vůbec nástup do ročníku. Devadesátka studentů nyní obdržela první polovinu stipendijní částky. Druhou získají po doložení pololetního vysvědčení či výpisu známek v březnu.entům. Za 5 let trvání programu rozdala už 365 stipendií

 

Organizace ROMEA již pátým rokem uděluje stipendia talentovaným romským studentům středních škol. V letošním roce se do stipendijního programu mohli hlásit i vysokoškolští studenti. Od roku 2016 se podařilo rozdělit stipendia v hodnotě téměř 6 milionů korun. Podstatná část peněz, která míří ke studentům ve formě stipendia je financovaná také prostřednictvím soukromých dárců, kteří pravidelně, nebo jednorázově podporují stipendijní program.

 

Během víkendu 12 a 13. prosince se uskutečnilo první BARUVAS ONLINE! Kvůli stále problematické situaci způsobené koronavirovou pandemií a vládním opatřením jsme se se studenty, kteří jsou součástí letošního stipendijního programu organizace ROMEA, nemohli potkat osobně. Proto se organizační tým stipendijního programu rozhodl zrealizovat setkání alespoň online.

 

Organizace ROMEA na přelomu října a listopadu vyplatila 94 stipendií – tolik je letos ve stipendijním programu romských studentů středních, vyšších odborných a nově také vysokých škol. Od roku 2016 rozdělila organizace ROMEA celkem 365 stipendií v hodnotě téměř 6 milionů korun.

 

ROMEA během druhé vlny koronaviru díky ochotě a zájmu soukromých dárců předala romským žákům základních škol a studentům středních a vysokých škol, kteří si nemohou dovolit koupit vlastní techniku, už na 80 notebooků, stolních počítačů a tabletů v celkové hodnotě témě 500 000 korun.