Na tuto zdánlivě jednoduchou otázku neexistuje jednoduchá odpověď. Jsme však přesvědčení, že podpora vzdělávání je ta správná cesta a jedině tak umožníme Romům stát se právoplatnými členy naší společnosti, do které budou celý život přispívat a v tomto duchu pak budou vychovávat i své děti, tedy další generaci. Rádi bychom vám zde uvedli několik hlavních důvodů.

Organizace ROMEA dlouhodobě upozorňuje na existenci diskriminace a odlišného přístupu na základě etnického klíče. Dochází ale tím, že ROMEA poskytuje stipendia jen romským studentům, k diskriminaci ostatních studentů?  

Stipendijní program, který ROMEA nabízí, je skutečně určený romským studentům. Uvědomujeme si, že takto nastavená pravidla pro udělování stipendií mohou být označena za "pozitivní diskriminaci". Ta vzbuzuje často bouřlivou, ale oprávněnou diskusi a odmítají ji i někteří zástupci znevýhodňovaných skupin jakožto ponižující. Pojem, kterému dáváme přednost my, tedy „afirmativní - vyrovnávací opatření“, vystihuje náš přístup lépe. Jedná se totiž o vyrovnávací postup pro ty, kteří dlouhodobě nemají stejnou startovací čáru vzhledem k tomu, že jsou v řadě odvětví každodenního života prokazatelně znevýhodňovaní kvůli svému etnickému původu. 

Nejde tedy o to připravit o stipendia "neromské" studenty, kteří nečelí diskriminaci v oblasti vzdělávání a práce z důvodu příslušnosti k určitému etniku a nejsou tedy kvůli své nezměnitelné charakteristice v běžném životě znevýhodňováni, nýbrž pomoci romským studentům vyrovnat jejich šance a umožnit jim získat vzdělání, které je pro vlastní seberealizaci a budoucí úspěšné nastartování profesní dráhy dnes v podstatě nezbytné. Na tomto názoru se shodují i další organizace, které se věnují analýze diskriminačního prostředí.   

Program romských stipendií navíc není jen o pomoci ve formě finančního zajištění během studia, které umožní, aby student školu dokončil a do společnosti se zapojil co nejúspěšněji. Důležitou součástí stipendijního projektu je i to, že není jednosměrný – podpořený stipendista má také řadu povinností. Musí se na příklad podílet na aktivitách neziskových organizací nebo zařízení v místě bydliště (např. bude doučovat slabší spolužáky), musí mít prokazatelně dobré studijní výsledky (dokládá vysvědčení, výpis známek apod.), nesmí mít kázeňské problémy atd.. 

Několik z mnoha důvodů oprávněnosti afirmativních - vyrovnávacích – opatření a proč jsou nejen správná, ale i nutná:

  • 1) Romové jsou historicky dlouhodobě diskriminovanou a na okraj společnosti odsunovanou skupinou právě na základě jejich etnicity, čili jejich příslušnosti k romské menšině (o historických souvislostech, které vedly k současnému stavu, existuje řada zdrojů, kde se můžete dozvědět více – např. http://www.romanovodori.cz/etno/)
  • 2) Objektivně dochází k diskriminaci Romů v přístupu ke vzdělávání, na pracovním trhu, při hledání bydlení a v přístupu ke službám (např. v restauracích, na veřejných prostranstvích apod.).
  • 3) Romské děti byly ještě donedávna nadměrně vzdělávány v tzv. zvláštních a poté praktických školách (než došlo k jejich zrušení nebo přetransformování), které byly určené pro děti s lehkým mentálním postižením. I v současné době ovšem v ČR existují zcela segregované základní školy nebo třídy v rámci běžných základních škol, které navštěvují výhradně romské děti. V takových školách či třídách bývá prokazatelně nižší kvalita poskytovaného vzdělání. Nižší vzdělanost má i další důvody dané vnějšími okolnostmi, jako je sociální vyloučení a chudoba. Romští rodiče se také často obávají například šikany svých dětí v prostřední většinové školy a volí proto raději „bezpečí“ v praktických školách, které sami znají a mají k nim větší důvěru, před kvalitou vzdělávání.  

O přínosu podpory stipendijního programu jsme tedy jako organizace, která dlouhodobě pracuje s romskou menšinou, přesvědčeni. Důkazem je neustále rostoucí počet úspěšných romských absolventů středních a vysokých škol.