Pro obě skupiny stipendistů (studenty SŠ, VOŠ a VŠ) pořádá pravidelně organizace ROMEA také zážitkové pobytové kurzy (3 x ročně).

Tato setkání jsou zaměřená na podporu romské identity, sebepoznání, romské historie, ale také na další oblasti užitečné pro jejich profesní a osobní růst. Zároveň mají studenti možnost se vzájemně motivovat a podporovat ve studiu. Setkání vedou romské osobnosti a profesionálové ve svých oborech (např. novináři, umělci, lidé působící ve veřejné správě apod.). Náplň jednotlivých setkání mohou ovlivňovat i sami studenti.

Pořádáním těchto setkávání chceme dát studentům také příležitost poznat se navzájem, vyměnit si své zkušenosti, najít si nové kamarády mezi Romy, protože tito studenti jsou často jedinými Romy na své škole a neznají žádné romské studenty. I my budeme však rádi za možnost poznat naše stipendisty blíže neboť s nimi přes celý rok velmi úzce spolupracujeme a chceme s nimi vytvářet dlouhodobé vztahy.

Poslední setkání se konalo v Krkonoších na konci léta a zúčastnila se ho padesátka romských studentů středních a vysokých škol.