ROMEA vznikla v roce 2002 a jako své základní poslání si určila sdružovat občany romské a české národnosti, kteří chtějí pomáhat romskému a českému národu ke zlepšení vzájemného soužití.

ROMEA dlouhodobě upozorňuje na existenci diskriminace a odlišného přístupu na základě etnického klíče a věnuje se medializaci této problematiky. Snahou o objektivní zpravodajství a prostřednictvím podpory vzdělávání zároveň usiluje o odstraňování zažitých stereotypů o romské menšině a o vzájemné poznání a respekt.

Více o organizaci ROMEA naleznete na stránkách www.romeaops.cz.