Organizace ROMEA otevírá pro akademický rok 2024/2025 nabídku stipendijního programu také pro romské studenty vysokých škol.

 

Spuštění žádostí: 17. června 2024
Uzávěrka pro odeslání online žádosti včetně všech povinných příloh: 31. července 2024 

Výsledky výběrového řízení: konec září 2024

 

Děkujeme za Váš zájem o stipendijní program organizace ROMEA. Na této stránce naleznete základní informace a doporučení ke správnému vyplnění žádosti o stipendium. Nezapomeňte si také přečíst Všeobecné podmínky stipendijního programu.

 

Organizace ROMEA otevírá pro akademický rok 2024/2025 nabídku stipendijního programu také pro romské studenty vysokých škol.

 

Spuštění žádostí: 17. června 2024
Uzávěrka pro odeslání online žádosti včetně všech povinných příloh: 31. července 2024 

Výsledky výběrového řízení: konec září 2024

 

Děkujeme za Váš zájem o stipendijní program organizace ROMEA. Na této stránce naleznete základní informace a doporučení ke správnému vyplnění žádosti o stipendium. Nezapomeňte si také přečíst Všeobecné podmínky stipendijního programu.

 

1. Vstup do on-line žádosti

 • Po kliknutí na "VSTUP DO ON-LINE ŽÁDOSTI" (na konci této stránky) je nutné si vytvořit vlastní profil – následně vám na zadaný e-mail přijde kód s heslem, se kterým se již budete moci dostat přímo do žádosti.
 • Formulář žádosti se v průběhu vyplňování automaticky ukládá. Přesto doporučujeme ji vyplnit najednou, abyste předešli ztrátě dat.
 • Do žádosti můžete vstupovat, vracet se do ní a měnit ji, dokud ji finálně neodešlete.
 • Předpokládaný čas vyplňování je zhruba 20 minut.
 • Pro odeslání žádosti je nutné dojít až na úplný konec formuláře, kde odkliknete souhlas s odesláním žádosti - následně se vám zobrazí potvrzení, že byla žádost odeslána.
 • Aby byla žádost kompletní, je nutné po vyplnění tohoto formuláře přiložit také všechny povinné dokumenty (ty najdete vypsané níže). Doporučujeme si do počítače, ze kterého budete on-line žádost posílat, všechny požadované dokumenty předem uložit v příslušném elektronickém formátu. Zároveň doporučujeme si předem přichystat také údaje, které dokládají finanční situaci žadatele o stipendium (informace o počtu členů domácnosti, příjmech a výdajích domácnosti, v které žadatel žije apod.).

2. Eseje

 

Noví žadatelé o stipendium v on-line žádosti vlastními slovy přiblíží v eseji

Důvody, proč o stipendium při studiu žádá, zmíní  skutečnosti, které vyžadují zvláštní zřetel, např. život v sociálně vyloučené lokalitě, péče o jiného člena rodiny, kvůli nemoci apod. Zmíní proč si vybral/a tento obor, co bys chtěl/a v životě dokázat, co ho motivuje ke studiu a v životě obecně. Noví žadatelé také musí projít pohovorem s komisí, který proběhne online.

Studenti, kteří obdrželi stipendium již ve školním roce 2023/24 přiblíží v eseji

Důvody, proč o stipendium při studiu opět žádají, zmíní skutečnosti, které vyžadují zvláštní zřetel, např. život v sociálně vyloučené lokalitě, péče o jiného člena rodiny, kvůli nemoci apod. Zmíní, co se mu podařilo za poslední rok, co má v plánu v nejbližší době, co ho motivuje ke studiu a v životě obecně. 

3. Povinné přílohy

Čestné prohlášení o romské národnosti, Čestné prohlášení o pravdivosti údajů a Souhlas se zpracováním osobních údajů

 • ke stažení ZDE
 • vyplněné a podepsané vyfoťte či naskenujte a nahrajte na příslušném místě do on-line žádost (nezapomeňte změnit akademický/školní rok na 2024/2025)

 

Další povinné přílohy závisí na typu situace, ve které se student/ka nachází

a) student/ka nastupující do 1. ročníku VŠ:

 • oboustranně vyfocené či oskenované maturitní vysvědčení a vysvědčení z posledního ročníku SŠ uložené ve formátu .jpg nebo .pdf
 • vyfocené či oskenované rozhodnutí o přijetí na VŠ uložené ve formátu .jpg nebo .pdf

b) stávající student/ka VŠ:

 • výpis známek (přehled studia) na konci akademického roku 2022/2023 uložený ve formátu .jpg nebo .pdf

4. Bonusové body

Kromě vyplněné žádosti a povinných příloh, mají žadatelé možnost získat také bonusové body

K žádosti můžete připojit:

 • diplomy za účast na různých soutěžích, olympiádách či v jiných volnočasových aktivitách  
 • fotografie, videa dokumentující vaši mimoškolní činnost 
 • doporučení učitele, zástupce organizace, se kterou spolupracujete atd.

Doložení dokumentu o takového aktivitě či úspěchu může pomoci při výběru stipendistů. Vkládejte je opět ve formátu .jpg nebo .pdf.

5. ZAČNĚTE VYPLŇOVAT

Pokud jste si již přečetli i Všeobecné podmínky stipendijního programu, můžete začít vyplňovat on-line žádost.

VYPISOVAT POUZE NA PC NEBO NOTEBOOKU, NA TELEFONU PŘIHLÁŠKA NEBUDE FUNGOVAT!!