Organizace ROMEA otevírá pro akademický rok 2021/2022 nabídku stipendijního programu pro romské studenty středních škol a studenty vyšších odborných škol.

 

Spuštění žádostí: 1. června 2021
Uzávěrka pro odeslání online žádosti včetně všech povinných příloh: 30. června 2021
Výsledky výběrového řízení: přelom srpna a září 2021

 

Děkujeme za Váš zájem o stipendijní program organizace ROMEA. Na této stránce naleznete základní informace a doporučení ke správnému vyplnění žádosti o stipendium. Nezapomeňte si také přečíst Všeobecné podmínky stipendijního programu.

 

Organizace ROMEA otevírá pro akademický rok 2021/2022 nabídku stipendijního programu pro romské studenty středních škol a studenty vyšších odborných škol.

 

Spuštění žádostí: 1. června 2021
Uzávěrka pro odeslání online žádosti včetně všech povinných příloh: 30. června 2021
Výsledky výběrového řízení: přelom srpna a září 2021

 

Děkujeme za Váš zájem o stipendijní program organizace ROMEA. Na této stránce naleznete základní informace a doporučení ke správnému vyplnění žádosti o stipendium. Nezapomeňte si také přečíst Všeobecné podmínky stipendijního programu.

 

1. Vstup do on-line žádosti

 • Po kliknutí na "VSTUP DO ON-LINE ŽÁDOSTI" (na konci této stránky) je nutné si vytvořit vlastní profil – následně vám na zadaný e-mail přijde kód s heslem, se kterým se již budete moci dostat přímo do žádosti.
 • Formulář žádosti se v průběhu vyplňování automaticky ukládá. Přesto doporučujeme ji vyplnit najednou, abyste předešli ztrátě dat.
 • Do žádosti můžete vstupovat, vracet se do ní a měnit ji, dokud ji finálně neodešlete.
 • Předpokládaný čas vyplňování je zhruba 20 minut.
 • Pro odeslání žádosti je nutné dojít až na úplný konec formuláře, kde odkliknete souhlas s odesláním žádosti - následně se vám zobrazí potvrzení, že byla žádost odeslána.
 • Aby byla žádost kompletní, je nutné po vyplnění tohoto formuláře přiložit také všechny povinné dokumenty (ty najdete vypsané níže). Doporučujeme si do počítače, ze kterého budete on-line žádost posílat, všechny požadované dokumenty předem uložit v příslušném elektronickém formátu. Zároveň doporučujeme si předem přichystat také údaje, které dokládají finanční situaci žadatele o stipendium (informace o počtu členů domácnosti, příjmech a výdajích domácnosti, v které žadatel žije apod.).

2. Eseje

Noví žadatelé o stipendium v on-line žádosti vlastními slovy přiblíží v eseji 

 • Svou životní situaci a důvody, proč o stipendium žádají (student/ka popíše, na co by stipendium využil/a, a také uvede skutečnosti, které vyžadují zvláštní zřetel, např. že se stará o jiného člena rodiny kvůli nemoci nebo žije ve vyloučené lokalitě nebo v dětském domově apod.)
 • Co studenta/ku motivuje ke studiu (proč si zvolil/a danou školu a studijní obor; zda je někdo, kdo ho/ji ke studiu inspiruje; jestli má sen, jaké profesi by se chtěl/a věnovat a čeho by chtěl/a ve svém životě dosáhnout). 

 

Studenti, kteří obdrželi stipendium již ve školním roce 2020/21

 • Popíšou vedle své aktuální životní situace i to, co se v jejich životě odehrálo v posledním roce zásadního z pohledu studia.

3. Povinné přílohy

Čestné prohlášení o romské národnosti, Čestné prohlášení o pravdivosti údajů a Souhlas se zpracováním osobních údajů

 • ke stažení ZDE
 • vyplněné a podepsané vyfoťte či naskenujte a nahrajte na příslušném místě do on-line žádost

 

Další povinné přílohy závisí na typu situace, ve které se student/ka nachází

a) žák/žačka vychází z 9. třídy ZŠ a nastupuje do 1. roč. SŠ (případně dospělá osoba nastupující na SŠ):

 • oboustranně vyfocené či oskenované vysvědčení z 9. třídy uložené ve formátu .jpg nebo .pdf
 • vyfocené či oskenované rozhodnutí o přijetí na SŠ uložené ve formátu .jpg nebo .pdf

b) stávající student/ka střední školy:

 • oboustranně vyfocené či oskenované závěrečné vysvědčení z posledního ročníku uložené ve formátu .jpg nebo .pdf

c) student/ka nastupující do 1. roč. VOŠ (čili student maturitního ročníku SŠ nebo osoba, která byla přijata na VOŠ rok a déle po získání maturity):

 • oboustranně vyfocené či oskenované maturitní vysvědčení a vysvědčení z posledního ročníku SŠ uložené ve formátu .jpg nebo .pdf
 • vyfocené či oskenované rozhodnutí o přijetí na VOŠ uložené ve formátu .jpg nebo .pdf

d) stávající student/ka na VOŠ:

 • výpis známek na konci akademického roku 2020/2021 uložený ve formátu .jpg nebo .pdf

4. Nepovinné přílohy

Vedle kompletně vyplněné žádosti a povinných příloh mohou žadatelé o stipendium přiložit také nepovinné přílohy, které dokládají např. účast na mimoškolních aktivitách, úspěchy ve školních soutěžích, doporučující dopisy, krátkou esej na téma "Co pro mě znamená být Rom/Romka" apod. Tyto dokumenty nesmí být napsány a/nebo podepsány osobou, která je blízkým příbuzným osoby, která žádá o stipendium. Nepovinné dokumenty mohou pomoci při výběru stipendistů. Vkládejte je opět ve formátu .jpg nebo .pdf.

5. ZAČNĚTE VYPLŇOVAT

Pokud jste si již přečetli i Všeobecné podmínky stipendijního programu, můžete začít vyplňovat on-line žádost.