Romští studenti mohou žádat od 20. 6. 2022 do 25. 7. 2022 o stipendium organizace ROMEA na školní, potažmo akademický, rok 2022/2023. Organizace ROMEA poskytuje od roku 2016 stipendium studentům SŠ, VOŠ a od roku 2020 i studentům VŠ.

Do programu se mohou hlásit studenti prezenční i distanční formy studia a u vysokoškoláků v jakémkoli stupni bakalářského, magisterského i doktorského studia. V roce 2022/2023 organizace ROMEA podpoří stipendiem 80 romských studentů. Pokud student projde výběrovým řízením, má nárok na stipendium v hodnotě odpovídající stupni jeho studia. Ročně jde o 14 000 Kč pro studenty středních škol, 21 000 Kč pro studenty vyšších odborných škol a 25 000 Kč pro vysokoškoláky.

„Jsem velmi rád, že každoročně přibývá romských studentů. Široké spektrum oborů našich stipendistů také ukazuje na to, že už dávno není tématem studia Romů jen sociální práce a ekonomie. Mezi stipendisty máme budoucí lékaře, právníky, nebo třeba chemiky. Věřím v to, že letos mezi přihláškami najdeme další zajímavé obory,“ říká Štefan Balog, manažer Stipendijního programu organizace ROMEA. 

Stipendijní program nabízí mnohem víc než jen finanční pomoc během studia. Romští studenti se zúčastňují řady vzdělávacích aktivit, v průběhu roku se setkávají s dalšími romskými studenty z celé republiky a získají kontakty na profesionály z oborů, kterým se chtějí v budoucnu věnovat.

„Součástí stipendijního programu jsou i pravidelná setkávání studentů s názvem BARUVAS (rosteme), kde klademe důraz na posilování zdravého sebevědomí, motivaci ke studiu a seberozvoj. Diskutujeme aktuální témata, jako je třeba romská identita, aktivní občanství a podobně. Snažíme se studentům zprostředkovat i oblasti, které v českém vzdělávacím systému často chybí, jako je romská historie či romský jazyk. Náš program nabízí také možnost doučování a mentoringu," popisuje komplexnost stipendijního programu koordinátorka doučování, Soňa Kalejová.

„Do programu se mohou hlásit studenti z veřejných i soukromých škol, denního i dálkového studia, a věkově nejsou stipendia nijak omezena. Mohou se tedy přihlásit například i starší lidé, kteří si dodělávají vzdělání, a pro které bude stipendium důležitou finanční pomocí v jejich rodinném rozpočtu. Pokud nějaký student bude mít problém s vyplněním přihlášky, velmi rádi mu pomůžeme a zodpovíme jeho dotazy,“ dodává Štefan Balog.

Ve loňském roce se do stipendijního programu přihlásilo více jak 200 studentů. Letos realizátoři programu očekávají ještě větší zájem. Studenti mohou posílat vyplněné žádosti až do 25. července 2022.

 

ŽÁDEJTE ZDE