Nedostatek možností přímé podpory talentovaných romských studentů středních a vyšší odborných škol přivedl organizaci Romea k vytvoření ojedinělého pětiletého projektu.
 
Ve spolupráci s dánskou nadací VELUX a dalšími donory a jednotlivými dárci, kteří na tento projekt přispívají prostředky, vyhlašujeme na školní rok 2018/2019 již třetí ročník Romského stipendijního programu pro studenty SŠ a VOŠ.
 
Usilujeme o podporu romských studentů v jejich cestě za vzděláním. To z dlouhodobého hlediska znamená zvyšování společenské, politické a ekonomické síly Romů jakožto jednotlivců i jako představitelů romských komunit. Snažíme se o zvyšování důvěry ve vlastní schopnosti a sílu a zapojení do rozhodovacích procesů, díky kterým bude možné dosáhnout změny společenských a strukturálních nerovností.
 
Tento program nabízí v otevřené akademické soutěži stipendia romským studentům středních a vyšších odborných škol, kteří jsou občany České republiky.
 
Způsobilý žadatel musí být přijat nebo studovat na střední škole s maturitou nebo na vyšší odborné škole v České republice. Přednost mají studenti státních škol, žádat mohou ale také studenti soukromých, státem akreditovaných škol. Až 20% stipendistů mohou tvořit studenti dálkového studia. 
 
Součástí projektu je také podpora romských stipendistů stipendijního programu Romského vzdělávacího fondu – RMUSP, od kterého dostávají úspěšní žadatelé finanční podporu. Náš program těmto studentům neposkytuje finance, ale zajišťuje a hradí pro studenty doučování nebo různé vzdělávací kurzy a pomáhá jim tak při přípravě na zkoušky či s psaním diplomové práce. Zájemcům zprostředkuje také stáž ve státních, neziskových organizacích, ale i v komerčních subjektech.
 
Pro obě skupiny studentů jsou také připravena společná víkendová setkávání zaměřená na podporu romské identity, sebepoznání, ale také na další oblasti užitečné pro jejich profesní a osobní růst. Setkání povedou romské osobnosti a profesionálové ve svých oborech (např. novináři, umělci, lidé působící ve veřejné správě apod.).
 
Cílem projektu je podpořit ročně cca 100 romských studentů - z toho 50 studentů středních škol, 10 studentů vyšších odborných škol. 40 vysokoškolským studentům nabídneme doučování a další vzdělávání.