Příběhy studentů

Studuje ve 2. ročníku na Střední pedagogické škole v Ostravě.

 

Studuje 1. ročník doktorandského studia na Filosofické fakultě v Plzni, obor historie.

Na její studium přispívá Romský vzdělávací fond, na její další vzdělávání program Romských stipendií.

 

Studuje 1. ročník Střední školy právní, obor právní činnost se zaměřením sociálním v Liberci.

 

Studuje dálkově 2. ročník Pedagogické fakulty v Ostravě, obor předškolní a základní vzdělávání. 

V současnosti pracuje na základní škole jako asistent, po dokončení studia bude pracovat jako učitel na základní škole. 

Na jeho studium přispívá Romský vzdělávací fond, na jeho další vzdělávání program Romských stipendií.

 

Studuje 1. ročník Fakulty logistiky a krizového řízení University Tomáše Bati ve Zlíně.

Na jeho studium přispívá Romský vzdělávací fond, na jeho další vzdělávání program Romských stipendií.