Studuje dálkově 2. ročník Pedagogické fakulty v Ostravě, obor přeškolní pedagogika a pedagogika 1. stupně.

Pracuje jako asistentka na základní škole a po dokončení studia bude učitelkou na základní škole.

Na její studium přispívá Romský vzdělávací fond, na její další vzdělávání program Romských stipendií.