Vystudovala sociálně ekonomickou fakultu Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Při studiu se zaměřovala na podnikovou ekonomiku a management a v tomto oboru získala titul inženýra.

Co jí stipendium dalo:

"Stipendium přišlo do mého života jako vlna příležitostí, o kterých jsem nemohla ani snít."

Co chce dělat:

"Život je nepředvídatelný, ale jedna věc je jistá. Mým posláním je šířit znalosti o multikulturalitě ve společnosti a motivovat stále více mladých Romů ke studiu."