Student magisterského programu na ČVUT, který se zaměřuje na softwarové systémy.

Co mu stipendium dává:

„Na stipendiu si nejvíce cením smysluplné spolupráce se správci stipendia z organizace Romea, kteří mi umožňují být součástí komunity, ale také něco komunitě vracet. Mimo to jsem samozřejmě rád za

finanční podporu, bez které bych ve finančně náročném studiu v Praze nemohl pokračovat.“

Co chce jednou v životě dělat:

„Rád řeším problémy a tak doufám, že po studiu budu pomáhat společnostem řešit jejich komplexní problémy chytrým a efektivním způsobem.“

Během bakalářského studia byl Filip podpořen Romským vzdělávacím fondem, dále byl podpořen nadací OSF a nyní již vzhledem ke svým výjimečným znalostem odborníka na informační technologie má již zaměstnání a své studium může již dokončit bez finanční podpory nadací.