Příběhy studentů

Vystudovala sociálně ekonomickou fakultu Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.