Z médií

Český rozhlas, francouzská sekce, 15. 12. 2015

L’éducation est souvent décrite comme l’un des enjeux cruciaux et l’un des principaux obstacles pour les minorités roms des pays d’Europe centrale.

 

ČTK, 11. 12. 2015

Mezinárodní nadace Romský vzdělávací fond (REF) v aktuálním školním roce podpořila v Česku stipendiem 34 studentů vysokých škol, kteří jsou příslušníky této etnické menšiny.