Program RGPP nabízí zájemcům přípravu na uplatnění v oboru dle zájmu jednotlivce, např. intenzivní kurzy akademické angličtiny, kurzy psaní, osvojení schopnosti kritického myšlení, osvojení umění vést debatu a na míru šité poradenství v oborech Ekonomie, Environmentální studia, Gender Studies, Historie, Mezinárodní vztahy, Lidská práva, Matematika, Studia nacionalismu, Filosofie, Politické vědy, Veřejná politka, Sociologie a Sociální antropologie, respektive v oborech příbuzných.

Uzávěrka přihlášek je 24. 4. 2016.

Bližší informace naleznete na adrese https://rap.ceu.edu/apply-rgpp.

 

loading...
Visit us7 Green Lane, London