Na přelomu srpna a září proběhlo nedaleko Pece pod Sněžkou v Krkonoších další - zatím nejpočetnější - setkání romských studentů středních a vysokých škol "Baruvas" (romsky Rosteme). Zúčastnilo se ho na padesát studentů z různých koutů republiky. Jeho cílem bylo vzájemně studenty propojit, podpořit je v jejich úsilí a motivovat je k dalšímu vzdělání a osobnostnímu rozvoji. A počet romských studentů obecně stále roste!

„Je to dobrá zpráva nejen pro samotné romské studenty, ale i pro celou českou společnost, že aktivních romských studentů, kteří na sobě pracují a cítí občanskou odpovědnost, neustále přibývá," říká s nadšením Yveta Kenety, jedna z organizátorek pravidelných setkání "Baruvas". 

"Pravidelná vícedenní setkání romských studentů, která jsou jedním z pilířů stipendijního programu, nejsou o tom, že se romští studenti izolují v ochranné bublině bez vazeb na okolní svět. Na naše setkání zveme nejen romské, ale samozřejmě i neromské profesionály a zástupce dalších studentských iniciativ a snažíme se romské studenty podporovat v občanské angažovanosti a aktivnímu odpovědnému přístupu ke svému okolí," vysvětluje Jitka Votavová z organizace ROMEA.

Setkání zorganizovala obecně prospěšná společnost ROMEA v rámci programu "Baruvas" pod hlavičkou Romského stipendijního programu. Tematicky navázalo na předchozí pravidelná setkání, která byla věnovaná sebeprezentaci a světu médií. Mezi lektory byli například sociolog Ivan Gabal, redaktor České televize Richard Samko, novinář Patrik Banga či policista Petr Torák oceněný Řádem britského impéria.

O setkání a jeho účastnících vznikla také reportáž pro pořad České televize 168 hodin - můžete se na něj podívat ZDE.

Stipendijní program aktuálně podporuje 60 studentů středních a vyšších odborných škol a v průměru 40 vysokoškoláků ročně. Mezi středoškoláky, se kterými ROMEA spolupracuje, jsou nejčastěji studenti gymnázií s přípravou na vysokou školu, ale také studenti pedagogických, zdravotnických nebo bezpečnostně-právních oborů. Mezi vysokoškoláky pak převládají pedagogické a sociální obory. „Máme ale i studenty psychologie, zoologie, práva, informačních technologií nebo strojírenských oborů," říká Jitka Votavová.

Koncept pravidelných setkávání romských studentů Baruvas podporuje vybrané účastníky ve vzdělávání, seberozvoji a prohlubování znalostí, zkušeností a kontaktů, které budou moci použít jak v profesním, tak soukromém životě.

Srpnové setkání v Krkonoších se konalo za podpory MŠMT a nadací Velux Foundation, Albatros a Nestlé a laskavé pomoci dalších jednotlivých dárců a sponzorů.