1. Mohu žádat, i když studuji dálkově a je mi více než 26 let?

U dálkové formy studia mohou žádat pouze studenti magisterského nebo doktorandského stupně studia. U bakalářského studia mohou žádat pouze denní studenti.
Věk je u všech typů studia neomezen.

2. Mohu žádat, když studuji na soukromé škole?

Ano, můžete, pokud je škola řádně akreditovaná v České republice. Pokud prokážete výši školného, máte nárok na finanční podporu k pokrytí školného ve výši až 1200 EUR za rok, ale záleží na uvážení Romského vzdělávacího fondu.

3. Jak často je stipendium vypláceno?

Stipendium se vyplácí 2x ročně (v listopadu a v březnu).

4. Mohu pobírat stipendium RMUSP pokud pobírám i jiné stipendium?

Žadatelé o stipendium od REFu nemohou pobírat zároveň stipendium od jiné nadace, organizace apod.

Studenti mohou požádat o různé stipendijní programy v rámci REFu současně, pokud jsou způsobilí a podle kritérií každého programu. Při ukončení výběrového řízení, pokud student uspěje a získá více stipendií u REFu, bude žadatel mít povinnost zvolit si pouze jedno stipendium a oficiálně oznámit koordinátorovi své země své rozhodnutí prostřednictvím e-mailu.

6. Musím dokládat, jak jsem prostředky použil?

Ne, předpokládá se ale, že je využijete na pokrytí nákladů spojených se studiem. V případě, že obdržíte stipendium i na úhradu školného, je třeba doložit, že jste školné zaplatili.

7. Musím dokládat své studijní výsledky?

Ano. Při výběru budoucích stipendistů jsou studijní výsledky jedním z rozhodujících kritérií. Také druhou splátku stipendia obdržíte pouze, pokud doložíte Vaše studijní výsledky za zimní semestr a pokud prokážete, že jste složili 50 až 70 % zkoušek.

9. Mohu žádat i o stipendium na studium v zahraničí?

Ano. Není to ale studijní program RMUSP, ale RISP (Roma International Scholar Program). Více informací na http://www.romaeducationfund.hu/risp-application-guidelines.