• Uzávěrka pro odeslání online žádosti včetně všech povinných příloh je 19. července 2020
 • Výsledky výběrového řízení budou známé na přelomu srpna a září 2020

NEŽ začnete vyplňovat on-line žádost, PŘIPRAVTE SI PŘEDEM všechny dokumenty a údaje, které budete k vyplnění žádosti potřebovat. On-line žádost bude možné průběžně ukládat a doplňovat, přesto doporučujeme ji vyplnit najednou, abyste předešli ztrátě dat. Povinné i nepovinné přílohy budete moci nahrát nezávisle na tom, jestli už máte samotnou žádost vyplněnou, nebo ještě ne. 

Doporučujeme si do počítače, ze kterého budete on-line žádost posílat, předem uložit v příslušném elektronickém formátu všechny požadované dokumenty (viz níže). Zároveň doporučujeme si předem přichystat také údaje, které dokládají finanční situaci žadatele o stipendium (informace o počtu členů domácnosti, příjmech a výdajích domácnosti, v které žadatel žije apod.).

⇒ Noví žadatelé o stipendium v on-line žádosti vlastními slovy přiblíží v eseji I) svou životní situaci a důvody, proč o stipendium žádají (budete moci popsat skutečnosti, které vyžadují zvláštní zřetel, např. že se stará o jiného člena rodiny kvůli nemoci, nebo žije ve vyloučené lokalitě nebo v dětském domově apod.) a II) co je motivuje ke studiu, proč si zvolil danou školu/studijní obor a čeho by chtěl ve svém životě dosáhnout. 

⇒ Studenti, kteří obdrželi stipendium již ve školním roce 2019/20, popíšou vedle své aktuální životní situace i to, co se v jejich životě odehrálo v posledním roce zásadního z pohledu studia.

Esej může mít délku maximálně 1 800 znaků včetně mezer. Z toho důvodu žadatelům doporučujeme, aby si text dopředu rozmysleli a napsali je nejprve např. do programu Microsoft Word a DO ON-LINE ŽÁDOSTI TEXT NÁSLEDNĚ JEN ZKOPÍROVALI (žádost není možno totiž průběžně ukládat a rozepsaný text se Vám může ztratit)!

1. Doporučení a tipy pro NOVÉ UCHAZEČE O STIPENDIUM, jak esej napsat:

I) Popis životní situace a důvodů, proč student žádá o toto stipendium

V tomto textu přibližte skutečnosti, které vyžadují zvláštní zřetel, např. se staráte o jiného člena rodiny kvůli nemoci, potýkáte se s tím, že by bez stipendia nebylo možné studium zahájit/dokončit, žijete v dětském domově  apod. Při psaní se můžete inspirovat následujících otázek/okruhů:

 • Kde bydlím a jaká je má rodina?
 • V jakém prostředí jsem vyrůstal/a?
 • Žiji nebo jsem vyrůstal/a mimo svou biologickou rodinu (např. v dětském domově, v pěstounské péči apod.)?
 • Proč žádám o stipendium na studium?
 • S jakými problémy se potýkám já/moje rodina?
 • Na co bych stipendium využíval/a?
 • Mám školu v místě bydliště, nebo do ní musím cestovat?
 • atd.

II) Popis motivace ke studiu

V tomto textu přibližte souvislosti, které se vztahují k Vašemu studiu. Při psaní se můžete inspirovat následujícími otázkami/okruhy:

 • Jakou školu jsem si vybral/a a jaký obor?
 • Proč jsem si vybral/a zrovna tuhle školu/obor?
 • Je vzdělání důležité? A proč?
 • Čeho bych chtěl v životě dosáhnout? Jaké jsou mé cíle?
 • Chtěl/a bych jít studovat na VŠ? Pokud ano, jakou?
 • Proč je pro Romy důležité, aby byli vzdělaní?
 • Kdo je můj vzor?
 • Kdo mě motivuje ke studiu?
 • Podporují mě ve studiu moji blízcí?
 • Jsem v kontaktu s dalšími romskými studenty?
 • Chtěl bych svoje znalosti využít k tomu, abych mohl pomáhat druhým (profesně, ve volném čase)? Jak?
 • atd.

2. Doporučení a tipy pro STIPENDISTY Z ROKU 2019/20

Studenti, kteří se úspěšně ucházeli o stipendium již ve školním roce 2019/20, budou v této nové žádosti zpracovávat kromě popisu své životní situace také téma "Co mi přinesl poslední rok?"

 • Jaký byl můj poslední rok, pokud jde o školu a moje školní výsledky?
 • Co jsem za tu dobu zažil/a?
 • Posunul/a jsem se, nebo se na mojí cestě za studiem odehrály i nějaké negativní okamžiky?
 • Jak mi během studia pomohlo stipendium?

K on-line žádosti je nutno přiložit Čestné prohlášení o romské národnosti, Čestné prohlášení o pravdivosti údajů a Souhlas se zpracováním osobních údajůke stažení ZDE, vyplněné a podepsané vyfoťte či naskenujte a nahrajte na příslušném místě do on-line žádosti.

Přehled dalších povinných příloh pro žadatele podle typu situace, ve které se žadatel nachází:

a) Student, který vychází z 9. třídy ZŠ, nebo dospělá osoba, která nastupuje do 1. roč. SŠ:

 • oboustranně vyfocené či oskenované vysvědčení z pololetního a závěrečného vysvědčení z 9. třídy uložené ve formátu .jpg nebo .pdf
 • vyfocené či oskenované rozhodnutí o přijetí na SŠ uložené ve formátu .jpg nebo .pdf

b) Student, který již studuje střední školu:

 • oboustranně vyfocené či oskenované závěrečné vysvědčení z posledního ročníku uložené ve formátu .jpg nebo .pdf

c) Student, který nastupuje do 1. roč. VOŠ (čili student maturitního ročníku SŠ nebo osoba, která byla přijata na VOŠ rok a déle po získání maturity):

 • oboustranně vyfocené či oskenované maturitní vysvědčení a pololetní vysvědčení z posledního ročníku SŠ uložené ve formátu .jpg nebo .pdf
 • oboustranně vyfocené či oskenované závěrečné vysvědčení z posledního ročníku SŠ uložené ve formátu .jpg nebo .pdf
 • vyfocené či oskenované rozhodnutí o přijetí na VOŠ uložený ve formátu .jpg nebo .pdf

d) Student, který již studuje na VOŠ:

 • výpis známek na konci akademického roku 2018/2019 uložený ve formátu .jpg nebo .pdf

Vedle kompletně vyplněné žádosti a povinných příloh mohou žadatelé o stipendium přiložit také nepovinné přílohy, které dokládají např. účast na mimoškolních aktivitách, úspěchy ve školních soutěžích, doporučující dopisy, krátkou esej na téma „Co pro mě znamená být Rom/Romka“ apod. Tyto dokumenty nesmí být napsány a/nebo podepsány osobou, která je blízkým příbuzným osoby, která žádá o stipendium. Nepovinné dokumenty mohou pomoci při výběru stipendistů. Vkládejte je opět ve formátu .jpg nebo .pdf.

Pokud budete mít připravené podklady k vyplnění on-line žádosti tak, jak je výše popsáno, předpokládaný čas vyplňování se pohybuje kolem 30 minut.

VSTUP DO ONLINE ŽÁDOSTI - ZDE