Lidové noviny, POZITIVNÍ ZPRÁVY, Richard Cortéz, 26. 10. 2016

Romští středoškoláci získali stipendia

Více než pět desítek romských studentů středních a vyšších odborných škol si převzalo stipendia, která jim udělila organizace Romea. Stipendia pomáhají těm, jejichž studium ohrožuje špatná finanční situace jejich rodiny.
Do programu, který podporují nadace Velux, Albatros a také jednotliví dárci – především romští podnikatelé a aktivisté, se přihlásilo více než 100 studentů. Vedle školních výsledků a ekonomické situace rodiny komise při výběru zohledňovala motivaci nebo mimoškolní činnost.
Vybraní středoškoláci dostali 14 tisíc korun na školní rok, stipendisté z vyšších odborných škol pak 21 tisíc.