Praha 20. října 2016 – V pondělí 24. října se v Kaiserštejnském paláci v Praze uskuteční slavností setkání romských studentů středních a vyšších odborných škol, kteří uspěli ve výběrovém řízení a byli přijati do Romského stipendijního programu. Ten realizuje organizace ROMEA a podporují ho nadace VELUX, Albatros a také jednotliví dárci, z nichž většina jsou romští podnikatelé a aktivisté.

Z esejí většiny žadatelů, které jsou součástí žádosti o stipendium, zaznívá především to, že si tito studenti velice dobře uvědomují nutnost kvalitního vzdělání, aby měli šanci žít život podle svých představ a dostat se z vyloučených lokalit, ve kterých někteří se svými rodiči žijí. „Žiji ve vyloučené lokalitě s mou matkou. Tato lokalita je nebezpečná, byty v našem okolí jsou již připravené k demolici, ale stále zde bydlí lidé. Každodenně vidím neuvěřitelné věci. Někdy se mi nechce věřit, že žijeme ve 21.století. Nechci žít v takových podmínkách, proto chci studovat,“ svěřil se programu jeden žadatel o podporu. 

A právě toto je smysl podpory romských studentů středních a vyšších odborných škol: „Romský stipendijní program, který byl spuštěn v lednu letošního roku, má za cíl dorovnat šance mladým lidem ze sociálně znevýhodněného prostředí, umožnit jim studovat na školách podle jejich snům a schopností tak, aby se ale jejich rodiče nemuseli kvůli jejich studiu zadlužit, což je častým jevem v romských rodinách. Všichni vím, že vzdělaní Romové budou pak přínosem celé společnosti,“ vysvětlila Jitka Votavová , projektová manažerka Romského stipendijního programu pro studenty SŠ a VOŠ. Součástí podpory je také možnost pravidelného doučování či jiných kurzů vedoucích k osobnímu. 

Na setkání budou mít stipendisté možnost se osobně seznámit s těmi, kteří na jejich studium přispěli, představí své životní příběhy a často nelehkou cestu za vzděláním, na kterou se někteří studenti vydali s jasným cílem: „Chtěl bych se stát špičkovým lékařem, pomáhat lidem, dělat něco dobrého a smysluplného pro společnost. Toužím po vyšším postavení ve společnosti. Proto jsem si vybral ke studiu prestižní gymnázium, které je pro mne jasnou volbou a startem do studia medicíny,“ zaznělo například v jedné žádosti o stipendium od studenta z jižní Moravy. 

Přijetí do toho programu však nebylo úplně jednoduché. „Pozvaní studenti prošli poměrně přísnými kritérii a hodnocením tříčlenné výběrové komise, kdy hlavní roli hrál prospěch studenta a sociální situace jeho rodiny. A tuto akci, která se bude konat v opravdu výjimečných prostorách  Kaiserštejnského paláce, bychom chtěli pojmout jako určité zadostiučinění, dárek všem studentům a jejich rodičům, kdy většina z nich do Prahy zavítá při této příležitosti poprvé, “ říká o programu a k chystané akci Votavová.

Do budoucna jsou plánována i víkendová setkání, která by se měly konat pravidelně v průběhu roku. Inspirací pro tato pravidelná setkávání byly akce sdružení Athinganoi, které sdružovalo na přelomu 90. let romské studenty. „Cílem byla podpora identity mladých Romů, kteří mají tendenci po úspěšné integraci zapomenout na své kořeny. Setkávat se s dalšími úspěšnými Romy jim pomáhá být na svůj původ hrdí, ale zároveň být úspěšnými ve svém oboru a fungovat ve většinové společnosti,“ říká bývalá účastnice těchto setkání a současná koordinátorka programu stipendií pro romské středoškoláky a vysokoškoláky Yveta Kenety.

V prvním roce fungování programu přijala organizace ROMEA přes 100 žádostí, podpořit však mohla na základě výběrového řízení na 60 studentů, kteří studují na nejrůznějších školách. „Máme zde studenty prestižních gymnázií, zdravotnických a pedagogických škol, ale i například škole se zaměřením na strojírenství nebo stavebnictví. Nechybí však ani například Janáčkova konzervatoř, jejíž dva studenti na setkání předvedou své umění a zahrají na piano a saxofon,“ řekla Votavová. 

S administrací stipendií má ROMEA dlouholeté zkušenosti, protože již šestým rokem spravuje stipendijní program Romského vzdělávacího fondu pro romské vysokoškoláky.

Více informací o programu podpory romských studentů SŠ a VŠ je na www.romskastipendia.cz.