Do stipendijního programu organizace ROMEA se i letos přihlásil obrovský počet romských studentů středních a vysokých škol. Z celkem 180 přihlášených vybrala na konci léta odborná porota celkem 80 studentů, na které čeká v pátek 20. října slavnostní ceremoniál předávání stipendijních certifikátů na Staroměstské radnici v Praze a večerní koncert studentů a absolventů tohoto programu.

„Letos přišlo obrovské množství přihlášek, což vnímám jako pozitivní zprávu, neboť to dokazuje, že se počet romských studentů kontinuálně zvyšuje. Z celkového počtu 180 žádostí musela porota vybrat pouze 80 z nich. Rádi bychom podpořili všechny, ale bohužel rozpočet tohoto projektu to nedovoluje,“ říká Štefan Balog, manažer stipendijního programu organizace ROMEA.

Porota vybírala pečlivě a brala do úvahy mnoho aspektů, neboť stipendijní program organizace ROMEA je postaven na komplexní podpoře a komplexním hodnocení přihlášek studentů. Mezi stipendisty tak můžeme najít studenty medicíny, práva, ekonomie, pedagogiky, architektury, historie nebo třeba informatiky.

Tradičně se studenti potkají na slavnostním ceremoniálu předávání stipendijních certifikátů, který proběhne v pátek 20. října od 11 hodin v prostorách Staroměstské radnice v Praze. Tento prostor a také záštitu nad touto akcí poskytl radní pro školství, sport a volný čas, Mgr. et Mgr. Antonín Klecanda.

V odpoledních a večerních hodinách také proběhne koncert romských stipendistů, který bude jakýmsi poděkováním podporovatelům programu a také bude jakousi možností potkat se se stipendisty a promluvit si s nimi. Je určen hlavně pro donory a přátele stipendijního programu a bude velmi komorní, proto není určen pro veřejnost.

„Koncert vznikl velmi spontánně nápadem stipendistů, kteří si na setkání BARUVAS zpívali a tehdy si slíbili, že založí kapelu a budou hrát. S kolegou Štefanem Balogem jsme si řekli, že by bylo tedy skvělé dát jim prostor a oni s radostí tuto výzvu přijali. Na koncertu kromě stipendistů organizace ROMEA vystoupí také kapela Romens Pardubice,“ říká Vanesa Harvanová, koordinátorka vzdělávacích aktivit organizace ROMEA.

Program pro romské středoškoláky, studenty vyšších odborných škol a vysokoškoláky organizace ROMEA realizuje za podpory řady nadací, mezi nimiž jsou největšími podporovateli nadace Albatros, nadace Bader Philanthropies a mnoho individuálních dárců a firem. Stipendijní program nabízí mnohem víc než jen finanční pomoc během studia. Stipendisté se zúčastní řady vzdělávacích a zážitkových aktivit, v průběhu roku se setkávají s dalšími romskými studenty z celé republiky a získávají kontakty na profesionály z oborů, kterým se chtějí v budoucnu věnovat.

“Součástí stipendijního programu je také pravidelné setkávání „Baruvas“, kde kromě dalšího vzdělávání klademe velký důraz i na posilování zdravého sebepojetí a budování přátelských vazeb mezi studenty. Nabízíme studentům doučování nebo práci s mentory, kteří stipendistům pomáhají s případnými obtížemi, které je mohou na střední škole potkat. Studenti musí také vykonat dobrovolnou službu v různých organizacích či nízkoprahových klubech. Se studenty komunikujeme po celý rok a snažíme se jim poskytnout komplexní podporu, “ dodává manažer Romského stipendijního programu organizace ROMEA Štefan Balog.