Na konci března proběhne již jedenácté setkání programu BARUVAS. Cílem tohoto setkání bude sblížit nové stipendisty Romského stipendijního programu, ukázat jim něco z romské historie a také jim předat užitečné informace, které se jim během studia na střední škole budou hodit.  Noví stipendisté se zúčastní několika workshopů a také se podívají do Muzea romské kultury. Pro nové účastníky bude užitečné, že se seznámí se stávajícími stipendisty, kteří již setkání Baruvas absolvovali a mají zkušenosti, které jim mohou předat. Bližší informace zveřejníme v průběhu března.

Koncept pravidelných setkávání romských studentů BARUVAS podporuje vybrané účastníky ve vzdělávání, seberozvoji a prohlubování znalostí, zkušeností a kontaktů, které budou moci použít jak v profesním, tak soukromém životě. Setkání se uskuteční za podpory nadací VELUX, Albatros, nadačního fondu Gabrielis a dalších donorů a jednotlivých přispěvatelů.

Více informací o Romském stipendijním programu organizace ROMEA naleznete na stránce www.romskastipendia.cz.