Stipendijní program Romského vzdělávacího fondu (SP REF) vyhlásil další ročník Romského pamětního univerzitního stipendijního programu (RMUSP).

Uzávěrka přihlášek bude 11. května 2017.

Veškeré informace o stipendijním programu RMUSP naleznete na portálu Romského vzdělávacího fondu.

Vstup do online systému žádosti

RMUSP nabízí stipendium romským studentům, kteří jsou občany nebo mají trvalý pobyt v České republice a v dalších 16 zemích. Způsobilý žadatel musí studovat bakalářský, magisterský nebo doktorandský program na státem akreditovaných vysokých školách, státních i soukromých. VĚK ŽADATELŮ NENÍ OMEZEN! V České republice a na Slovensku mohou stipendium získat i studenti kombinovaného studia. O stipendium můžete žádat i pokud ještě nejste studenty vysoké školy, ale studium v následném školním roce plánujete (v případě přijetí na VŠ pak doložíte v září potvrzení o studiu).