Dne 21. 10. 2014 se v Praze uskutečnilo slavnostní setkání romských vysokoškolských studentů, kteří se stali úspěšnými stipendisty Romského vzdělávacího fondu (REF) pro akademický rok 2014/2015. V rámci Romského pamětního univerzitního stipendijního programu (RMUSP), který REF uděluje již desátým rokem, bylo v Česku podpořeno 40 studentů. Od roku 2005 REF podpořil studentská stipendia v mnoha zemích za více než dva miliony eur.

„REF poskytuje čtyři druhy stipendijních programů v 16 zemích. V minulém akademickém roce bylo ve všech stipendijních programech uděleno kolem 1500 stipendií, od založení programu celkem 15 000 stipendií,“ uvedla finanční ředitelka REF Andrea Dörömböző.

Prvotní myšlenkou slavnostního ceremoniálu je ocenění budoucích romských profesionálů za jejich dosavadní úspěchy a zároveň veřejně zdůraznit, že romští studenti mají mít stejné příležitosti ke studiu, kariéře a společenskému postupu jako každý jiný student. V rámci slavnostního setkání mohli stipendisté sdílet zkušenosti a diskutovat se členem Rady REF, mezinárodně uznávaným expertem na mezikulturní komunikaci a lidskoprávním romským aktivistou Williamem Lazarusem Billem, absolventkou romistiky a romskou básnířkou Renatou Berkyovou a aktivistkou za romská práva a práva žen Lucií Horváthovou Fukovou.

Studenty přišel podpořit také bývalý ministr pro lidská práva, občanský aktivista a hudebník Michael Kocáb, který zdůraznil důležitost vzdělání a přesvědčení, že z negativní spirály, do které se dostane většina Romů v Čechách, je jedinou cestou ven právě vzdělání. Připomenul však, že zároveň s těmito změnami v rámci romské menšiny se musí v mnoha aspektech změnit také smýšlení české většiny a její předsudečný vztah k Romům.

Hlavním cílem stipendijních programů Romského vzdělávacího fondu je podpořit romské studenty ve vysokoškolském vzdělávání, umožnit jim dokončení studia, vytvořit síť romských profesionálů a podpořit romskou inkluzi ve všech aspektech národních vzdělávacích systémů jednotlivých zemí. Koordinátorem stipendijního projektu REF v České republice je ROMEA, o.p.s.

VIDEO