Středoevropská univerzita (CEU) se sídlem v Budapešti vyhlašuje výběrové řízení pro romské studenty v akademickém roce 2016-2017. Program s názvem Přípravný kurz pro romské absolventy bakalářského studia (RGPP) je zaměřen na intenzivní dvousemestrální přípravu univerzitních studentů zejména sociálních věd na navazující magisterské studium.

Program RGPP nabízí zájemcům přípravu na uplatnění v oboru dle zájmu jednotlivce, např. intenzivní kurzy akademické angličtiny, kurzy psaní, osvojení schopnosti kritického myšlení, osvojení umění vést debatu a na míru šité poradenství v oborech Ekonomie, Environmentální studia, Gender Studies, Historie, Mezinárodní vztahy, Lidská práva, Matematika, Studia nacionalismu, Filosofie, Politické vědy, Veřejná politka, Sociologie a Sociální antropologie, respektive v oborech příbuzných.

Uzávěrka přihlášek je 24. 4. 2016.

Bližší informace naleznete na adrese https://rap.ceu.edu/apply-rgpp.