Z archivu CEU, https://rap.ceu.edu/

Stipendijní program Romského vzdělávacího fondu (REF SP) vyhlásil dne 10. dubna 2017 další ročník Romského pamětního univerzitního stipendijního programu (RMUSP).

Uzávěrka přihlášek byla 11. května 2017.  V současné době jsou úspěšní i neúspěšní žadatelé o stipendium informování o výsledcích stipendijního řízení. Od poloviny září do poloviny října budou moci vybraní studenti nahrávat do systému REF potvrzení o studia a další požadované dokumenty. Studenti, kteří jsou na čekací listině, mohou nahradit studenty, kteří do uzávěrky 15. října nesplní povinnost nahrát požadované dokumenty. 

Veškeré informace o stipendijním programu RMUSP naleznete na portálu Romského vzdělávacího fondu.

Vstup do online systému žádosti

RMUSP nabízí stipendium romským studentům, kteří jsou občany nebo mají trvalý pobyt v Albánii, Bosně a Hercegovině, Bulharsku, Chorvatsku, České republice, Maďarsku, Kosovu, Makedonii, Černé Hoře, Rumunsku, Srbsku, Slovensku a Turecku. Způsobilý žadatel musí studovat bakalářský, magisterský nebo doktorandský program na státem akreditovaných vysokých školách, státních i soukromých. V České republice a na Slovensku mohou stipendium získat i studenti kombinovaného studia. O stipendium můžete žádat i pokud ještě nejste studenty vysoké školy, ale studium v následném školním roce plánujete (v případě přijetí na VŠ pak doložíte v září potvrzení o studiu).